🇭🇷 OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ARGENTINSKOG TANGA U ZAGREBU 10. – 12. PROSINCA 2021. 

🇬🇧 INTERNATIONAL DAY OF ARGENTINE TANGO DEC 10 – 12, ZAGREB 2021 

🇭🇷Međunarodni dan argentinskog tanga, plesa koji je zaštićena UNESCO-va nematerijalna kulturna baština Argentine i Urugvaja, obilježava se svake godine 11. prosinca, na dan kada su rođeni Carlos Gardel (11.12.1890.-24.6.1935.), pjevač, skladatelj i glumac, i Julio de Caro (11.12.1899.-11.3.1980.), glazbenik, skladatelj i ravnatelj orkestra, kao jedne od najistaknutijih osoba u povijesti tanga.

🇬🇧The International Day of Tango, the dance that is protected by the UNESCO as an intangible cultural heritage of Argentina and Uruguay, is celebrated every year on December 11, the day two of the most prominent people in the history of argentine tango were born: Carlos Gardel (December 11, 1890 - June 24, 1935), singer, composer and actor, and Julio de Caro (December 11, 1899 - November 3, 1980), musician, composer and orchestra director. 

🇭🇷PRIDRUŽITE NAM SE I POSTANITE DIO VELIKOG @TANGO ZAGRLJAJA UZ ARGENTINSKI TANGO KOJI JE PLES, GLAZBA I POEZIJA TE DRUŠTVENI FENOMEN. 

U srcu Zagreba. 

🇬🇧JOIN US AND BECOME PART OF A GREAT @TANGO EMBRACE WITH THE ARGENTINE TANGO WHICH IS DANCE, MUSIC AND POETRY AND SOCIAL PHENOMENON. 

In the heart of Zagreb. 

🇭🇷

1. DAN - PETAK, 10. PROSINCA 2021. 
​2. DAN - SUBOTA, 11. PROSINCA 2021. 
3. DAN - NEDJELJA, 12. PROSINCA 2021. 

🇬🇧

DAY 1 - FRIDAY, DECEMBER 10, 2021  
DAY 2 - SATURDAY, DECEMBER 11, 2021  
DAY 3 - SUNDAY, DECEMBER 12, 2021    ​

🇭🇷Plesni seminari i radionice za najmlađe te odrasle, predavanja o AT [zanimljivosti, nepoznato o poznatom], praktika, Grande milonga [plesna večer], književni kutak, projekcija tango filma i ….

🇬🇧Dance seminars and workshops for the youngest and adults, lectures on AT [curiosities, unknown about the famous], practical, Grande milonga [Dance evening], literary corner, projection of the tango film and....

 

🇭🇷 1. DAN - PETAK, 10. PROSINCA 2021. 

16:15-17:45 Unisex tango argentino tehnika i ples napredni intezitet/stupanj. Više od pivota. Namjenjeno je svim ulogama u plesu tango argentino. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne.

18:00-19:30 Unisex tango argentino tehnika i ples početni intezitet/ stupanj. Paso basico i Media luna. Namjenjeno je svim ulogama u plesu tango argentino. Ne održava se u paru. Prijave su obavezne. 

Carlos Gardel i Julio de Caro ponoći livestream na YouTube na engleskom. 

🇬🇧 DAY 1 - FRIDAY, DECEMBER 10, 2021 

16:15-17:45 Unisex tango argentino technique and dance advanced intensity/level. More than pivot. It is intended for all roles. It's not kept in pairs. Applications are mandatory. 

18:00-19:30 Unisex tango argentino technique and dance, beginner intensity/level. Paso basico and Media luna. It is intended for all roles. It's not kept in pairs. Applications are mandatory. 

Carlos Gardel i Julio de Caro ponoći livestream on YouTube on English.

Optimum dissociation and expressiveness by Jelena Somogyi. With “Essence intermezzo” by Natura projekt for a more intense experience of tango movement within yourself ... you will be able to choose some of the relaxing and soothing parfumed oils for a complete magical tango experience ... live violine melody, played by Bernabe Romeo, will set the tone for release of expression and freedom of movement ....


 🇭🇷 OBILJEŽAVANJE MEĐUNARODNOG DANA ARGENTINSKOG TANGA U ZAGREBU 10. – 12. PROSINCA 2021.   🇬🇧 INTERNATIONAL DAY OF ARGENTINE TANGO DEC 10 – 12, ZAGREB 2021

🇭🇷2. DAN - SUBOTA, 11. PROSINCA 2021. 

11:00-10:30 Buđenje uz tango argentino. Optimalnost disocijacije i izražajnost by Jelena Somogyi. Uz “Mirisni intermezzo” za još intenzivniji doživljaj tango pokreta unutar sebe …U tom dijelu moći ćete odabrati neka od opuštajućih/balansirajućih eteričnih ulja za potpuniji doživljaj čarolije tanga….”Mirisni intermezzo” by Natura projekt I Bernabe Romea na violini. 

Ne održava se u paru. Namijenjena je svim ulogama u plesu tango argentino. Prijave su obavezne. 

20:00 - 23:00 Milonga uz živu tango glazbu Volatil Duet (Bernabe Romero/violina i Cristian Gato/gitara) i DJ Icy. Mjesta ograničena max 30 osoba. Prijave i registracije otvorene do 11.prosinca 11 sati i jedanaest minuta. Korisnička članarina 70,00HRK. Održavanje u MATICI UMIROVLJENIKA CENTAR-ZAGREB Preradovićeva 33, Zagreb.

Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. 

🇬🇧 DAY 2 - SATURDAY, DECEMBER 11, 2021 

11:00-10:30 Awakening with tango argentino. Optimum dissociation and expressiveness by Jelena Somogyi. With “Essence intermezzo” by Natura projekt for a more intense experience of tango movement within yourself ... you will be able to choose some of the relaxing and soothing parfumed oils for a complete magical tango experience ... live violine melody, played by Bernabe Romeo, will set the tone for release of expression and freedom of movement .... 

Is not held in pairs. It is intended for all roles in tango argentino dance. Applications are mandatory. 

20:00 - 23:00 Milonga with live tango music Volatil Duet (Bernabe Romero/violin and Cristian Gato/guitar) and DJ Icy.  Places limited max 30 people. Applications and registrations open until December 11, 11 hours and eleven minutes. . User membership fee 70,00HRK. Maintenance in MATICI UMIROVLJENIKA CENTAR-ZAGREB Preradovićeva 33, Zagreb.

Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website.

🇭🇷 3. DAN - NEDJELJA, 12. PROSINCA 2021. 

18:00-20:00 - Više ili manje uz prednji i stražnji korak te gancho - srednji/napredni stupanj. Prijave su obavezne. Poželjne su u paru, ali ne i obavezne.

20:00-22:00 Tango Argentino i oschosi. Prijave su obavezne. Poželjne su u parovima, ali nisu obvezne.

🇬🇧 DAY 3 - SUNDAY, DECEMBER 12, 2021 

18:00-20:00 - More or less with front and back step and gancho - middle/advanced level. Applications are mandatory. They are desirable in pairs, but not mandatory.


20:00-22:00 Tango Argentino and oschos. Applications are mandatory. They are desirable in pairs, but they are not mandatory.

 

 

 

🇭🇷💻Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina 70HRK, osim za subotu 100HRK - seminar.  Dva seminara zajedno 120HRK, tri seminara zajedno 150HRK, četiri seminara 240,00HRK, pet seminara zajedno 300,00HRK. Održavanje u Ante Kovačića 4, Zagreb.

🇺🇸🇬🇧💻Registration or more info:  onThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. One-day user membership fee 70HRK,  except for Saturday 100HRK - seminar.  Two seminars together 120HRK, three seminars together 150HRK, four seminars 240,00HRK, five seminars together 300.00HRK. 

Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb. 
 

🇭🇷Prijave i dodatne informacije /🇬🇧Applications and additional information  
🇬🇧🇭🇷 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici/or via contact form on the website 

🇭🇷🇺🇸  
INSTITUT ARGENTINSKOG TANGA LIBERTANGO  
INSTITUTE OF ARGENTINE TANGO LIBERTANGO  
WWW.LIBERTANGO.EU  
WWW.TANGOCROATIA.WEEBLY.COM 

 

🇭🇷Prijave i uplate 

1) Na mail/kontakt obrazac imenom i prezimenom uz broj prijenosnog telefona ako živite u Hrvataskoj i e- maila, ako se prijavljujete samostalno. 


2) Prijavljujete li se u paru, uz vaše ime i prezime, broj prijenosnog telefona i mail, potrebno je navesti iste podatke za vašeg partnera/partnericu. 


3) Zatim je potrebno navesti ime programa Međunarodni dan argentinskog tanga s nazivima radionica.

 
4) Posljednji korak koji odabirete je način uplate članarina (uplata na račun, gotovinska uplata članarina). 

🇺🇸Applications and Payments  

1) on the Mail/contact form by name and surname with the number of the mobile phone if you live in Croatia and e-mail, if you are signing up on your own.  

2) If you sign in paired with your first and last name, mobile phone number and mail, you must provide the same information to your partner/partner.  

3) Then it is necessary to state the name of the program International Day of Argentine Tango With the workshop names.  

4) The last step you choose is the method of payment of membership fees (payment on account, cash payment of membership fees). 

 

🇭🇷NAKNADNE PRIJAVE SU MOGUĆE.

 

🇬🇧SUBSEQUENT APPLICATIONS ARE POSSIBLE. 

​​​

 

0
0
0
s2smodern