🗣🇭🇷Tango argentino škola za sve stupnjeve u Zagrebu obrgljuje sadržaje podstranica programi. Tu ćete pronaći plesne seminare i radionice argentinskog tanga od početničkog do naprednog stupnja. 

Jednogodišnji i mjesečni uz posebne tango argentino programe/događaje u Zagrebu imaju svoje podstranice i ne nalaze se ovdje već na svojim podstranicama - Međunarodni dan argentinskog tanga - Dan@t, Silevstrovo milonga, Ljetna škola, ZagrebiValentango, PiazzollaFest, DanzATfest, Samobor, Individualni, OnLine, Konverzacija i Tango holiday. Dječji program, Tango početni, PokreTTango i Stretch-tango su redoviti programi koji imaju svoje podstranice kao i OnLine te individualna plesna poduka.

Tango sadržajima u Zagrebu s ove se podstranice se možete pridružiti prijavom. Tango pohađanje tečaja, radionica i seminara moguće je mjesečno ili putem jednodnevne korisničke članarine, kao i stvaranje intenzivnog (redovnog i složi svoj) tango argentino rasporeda.  

🇺🇸🇬🇧Tango Argentino School in Zagreb for all levels embrace content of subpage programs. Here you will find dance seminars and workshops of argentine tango from beginner to advanced degree.

One-year and monthly special tango Argentino programs/events in Zagreb have their own subpages and are not found here but on their subpages - International Argentine Tang Day - Dan@t, Silevstrovo milonga, Summer School, ZagrebiValentango, PiazzollaFest, DanzATfest, Samobor, Individual, OnLine, Conversation and Tango holiday. Children's program, Tango beginner, PokreTTango and Stretch-tango are regular programs that have their own subpages as well as OnLine and individual dance lessons.

Tango attendance at courses, workshops and seminars is possible monthly or through a one-day user membership fee, as well as creating an intensive (regular and agree your) tango argentino schedule. 

Tango u Zagrebu za sve stupnjeve i kroz cijelu godinu Institut argentinskog tanga Libertango🇭🇷✨Tailor Tango Argentino seminari  

🪡✂️ Tango Argentino seminari dizajniran za sve stupnjeve, pojedince i parove. Tango struktura, tehnika, izražajnost, glazbeni identitet i ples.
 

Ponedjeljak  

1. 16:15-17:45 za sve plesačice i plesače Tango Argentino. PokreTTango vježbanje, plesnost i tehnika napredni stupanj. Ne održava se u paru. Aktivan termin.

2. 18:00-19:30 za sve plesačice i plesače Tango Argentino. PokreTTango vježbanje, plesnost i tehnika srednji stupanj. Ne održava se u paru. Aktivan termin.  

Utorak 

3. 20:00-21:30 za sve plesačice i plesače. PokreTTango vježbanje, plesnost i tehnika početni stupanj. Ne održava se u paru. Aktivan termin.

Četvrtak  

4. 20:00-21:30 za sve plesačice i plesače. PokreTTango vježbanje, plesnost i tehnika početni stupanj. Ne održava se u paru. Aktivan termin.  

Petak 

5. 16:15-17:45 za sve plesačice i plesače Tango Argentino. PokreTTango vježbanje, plesnost i tehnika srednji i napredni stupanj. Ne održava se u paru. Upisi otvoren. 

6. 18:00-19:30 za sve plesačice i plesače Tango Argentino. PokreTTango vježbanje, plesnost i tehnika srednji stupanj. Ne održava se u paru. Aktivan termin.  

7. 19:30-21:30 početni stupanj kao i održavanje Savjeti i trikovi seminara za sve stupnjeve plesačica i plesača Tango Argentino. Održava se u paru. Prijava je obavezna i ne treba biti u paru. 

8. Praktikolnga 21:21-22:22

9. milonga 22:22-00:12

Subota 

10. 18:30-20:00, subota Da(ma)Ma(n) seminar za plesače i plesačice Tango argentino. Slobodnije i opuštenije kretanje u plesu tango argentino. Osvještavamo disanje. Biti u trenutku i podrška. Zablistaj u Ogledalu ogledala. Ne pleše se u paru. Poslije praktika 20:00-21:00 za polaznike seminara u paru vježbanje. Prijave najkasnije subota do 14:00 sati. Održavanje u Ante Kovačića 4.  

❣️Nedjelja  

11. 20:00-22:00 srednji i napredni stupanj. Održava se u paru. Prijava obavezna, ali nije potrebna u paru. 

💻Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.  

- jednodnevna korisnička članarina po seminaru 8/10EUR  

- dva seminara zajedno 16EUR 

-  tri seminara zajedno 20EUR 

- četiri seminara 32EU 

- pet seminara zajedno 40EUR 

- šest seminara zajedno 47EUR 

 
🇺🇸🇬🇧 Tailor tango seminars 
🪡✂️ Tango Argentino designed for all levels, individuals and couples.Tango structure, technique, expressiveness, musical identity and dance.
 

❣️Monday 
1)16:15-17:45 for all tango argentino dancers. PokreTTango exercise, dance expression and technique. Advanced degree. It is not held in pairs. Active term.

2)18:00-19:30 for all tango argentino dancers. PokreTTango exercise, dance expression and technique. Intermediate level. It is not held in pairs. Active term. 

❣️Tuesday 
3)20:00-21:30 for all dancers. PokreTTango exercise, dance expression and technique. Beginner level. It is not held in pairs. Active term.

❣️Thursday 
4)20:00-21:30 for all dancers. PokreTTango exercise, dance expression and technique. Beginner level. It is not held in pairs. Active term. 

❣️Friday 
5)16:15-17:45 for all tango argentino dancers. PokreTTango exercise, dance expression and technique. Advanced level. Application open. It is not held in pairs. 
6)PokreTTango exercise, dance expression and technique. Intermediate level. It is not held in pairs. Active term.                                                                 7)19:30-21:30 beginner level as well as holding Tips and tricks tango seminar for all levels of Tango Argentino dancers. It is held in pairs. Registration is required, but not required in pairs. It is held in pairs. 

8)Praktikolnga 21:21-22:22

9)Milonga 22:22-00:12.


❣️Saturday 

10)18:30-20:00, Saturday Da(ma)Ma(n) seminar for tango argentino dancers, not in couples. After practica 20:00-21:00 dancing in couples just for attenders.
Freer and more relaxed movement in Tango Argentino dance. Being in the moment and being supportive. Shine in the Mirror of mirrors. Not in couples. After practica 21:00-22:00 dancing in couples just for attenders. Applications no later than Saturday until 14:00.

❣️Sunday 
11)19:00-21:00 middle and advanced level. It is held in pairs. Registration is required, but not required in pairs. 

💻Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhasApp), or via the contact form on the website. Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb.  

- one-day user membership per seminar 8/10EUR  
- two seminars together 16EUR 
- three seminars together 20EUR 
- four seminars 32EU 
- five seminars together 40EUR 
- six seminars together 47EUR 
- practica, Praktikolonga+milonga 4EUR

🇭🇷19:00- 20:30, subota Da(ma)Ma(n) seminar za plesače i plesačice Tango argentino.
Slobodnije i opuštenije kretanje u plesu tango argentino. Osvještavamo disanje. Biti u trenutku i podrška. Zablistaj u Ogledalu ogledala. Ne pleše se u paru. 
 
​1.Vježbe za tijelo, dušu i slobodu.
2.Tango i plesnost.
3.Zasladi ples
 
💻Prijave najkasnije petak do 20:00 sati. Održavanje u Ante Kovačića 4. 
 
✍️Tango argentino program program možeš pohađati, redovito ili jednokratno. Prijave i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp, sms). Korisnička članarina 10/15Eur.
 
🇺🇸🇬🇧
Da(ma)Ma(n) seminar for dancers tango argentino
19:00-20:30, Saturday Da(ma)Ma(n) seminar for tango argentino dancers, not in couples. 

Freer and more relaxed movement in Tango Argentino dance. Being in the moment and being supportive. Shine in the Mirror of mirrors. Not in couples.
1.Exercises for body, soul and freedom.
2.Tango and danceability.
3.Sweeten the dance.
 
💻Applications no later than Friday until 20:00. Maintenance  Ante Kovačića 4, Zagreb.
 
✍️Tango Argentino program can be attend, regularly or on a one-time basis. Registration or more info: on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. User membership fee 10/15Eur.
 
🇭🇷Tango Argentino radionica
Promjena smjera kretanja i sacade
Nedjelja 7.7.2024.
18:00-19:00
Centar mladih Ribnjak
Radionicu vodi Jelena Somogyi
 
💻Prijave obavezne. Najkasnije do petka 10:00🕰 Prijave i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp,txt,poziv). Jednodnevna korisnička članarina 10EUR

🇬🇧🇺🇸Tango Argentino workshop
Change of direction of movement and sacadas
Sunday 7.7.2024.
18:00-19:00
Ribnjak Youth Center
The workshop is led by Jelena Somogyi
 
💻Registration is mandatory. No later than Friday 10:00🕰 Registration and additional information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp,txt,call). One-day user membership fee 10EUR.
 
🇭🇷 Milonga GreyLonga će se održat u subota, 15. lipnja 2024 od 20:30 do 00:00 🕘 u Grey caffe baru, Gundulićeva 34. Uskoro novi datum.
 
U ❤️ Zagreba možete zaplesati Tango Argentino. Škicniuti u taj čarobni svijet i uživati u glazbi (DJ Icy). Opušteno ozračje u kojem se svi osjećaju dobrodošli ljubitelji argentinskog tanga kao plesa i glazbe te pisane i izgovrene riječi kao i društvenog fenomena.
Dress codes - elegant. Pod drven i lakiran. Prostor za pušenje odvojen. Postoji i terasa. Možete rezervirati mjesto za sjedenje - 098/9502738. Donacija 5 Eura za plesače kod TDJ.
 
🇬🇧🇺🇸Milonga GreyLonga will be held on Saturday, June 16th, 2024 from 8:30 pm to 00:00 am 🕘 in Grey caffe bar, Gundulićeva 34. Soon new date.
In ❤️ of Zagreb you can dance tango argentino, peek into this magical world and enjoy music (DJ Icy). A relaxed atmosphere in which everyone feels welcome fans of Argentine tango as dance and music, as well as written and spoken words as well as a social phenomenon.
Dress codes - elegant. Floor wooden and varnished. Smoking area separate. There's a terrace. You can book a seating area - 098/9502738. Donation for dancers 5 Euro at TDJ desk.
  
Tango argentino škola, Institut argentinskog tanga LiberTango🇭🇷Savjeti i trikovi tango argentno seminar 
U petak, 19:30-21:30. 
 
Idejno stajalište je ples i učenje učiniti veselijim te lakšim. Osvijestiti i nadograditi, kako kao plesnu tako i etičku vještinu. 19:30:20:30 bavimo se tehničko plesnim detaljima. 20:30-21:30 kako primjeniti svoje plesno znanje uz etičke vještine na plesnom podiju za milonge.
Namijenjeno je svima bez obzira na stupanj znanja i primjene plesa Tango Argentino. Prijave su obavezne. Poželjne u parovima, ali nisu obavezne.
 
🌞Poslije slijedi milonga 20:30 - 00:00. Korisnička članirina 10 Eura.
 
💻Prijave i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina  10 EUR - seminar. 

🔥Pratite i budite u toku za nove najave. Ili se jednostavno prijavite ako vas sadržaj zanima❣️ Ako dijelite i slijedite nas na društvenim mrežama, nagrada je zajamčena (u živo više).

🇺🇸🇬🇧Tips & tricks tango argentino seminar 
 Friday 19:30-20:30,
The conceptual point of view is to make dancing and learning more cheerful and easier. Raise awareness and upgrade, both dance and ethical skills. 19:30:20:30 we deal with technical and dance details. 20:30-21:30 how to apply your dance knowledge with ethical skills on the dance floor on milonga.
It is intended for everyone regardless of the level of knowledge and rollout of Tango Argentino dance. Applications are mandatory. Preferred in pairs, but not required.
 
🛎 Milonga 20:30-00:00.
 
💻 Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. One-day user membership fee 10 Eur.

🔥Follow and stay up to date for new announcements. Or simply sign in if you're interested in content❣️ If you share and follow as, reward is guaranteed (in the live more).
 
 
Tango argentino skola u Zagrebu, Institut argentinskog tanga LiberTango - Jelena Somogyi🇭🇷 Radionica Tango argentino za muške plesače 
Petak 18:00-19:30. Vježbanje, tehnika i plesni izražaj argentinskog tanga. Poboljšanje osnovne snage i rastezljivosti te fizičke i mentalne motorike. Kada i kako odbrati način kretnje. Kako biti jasan. Spremnost na promjenu ideje. Slušam i govorim, govorim i slušam.
 
💻Prijave i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina 60/70HRK 7.96/9.29 EUR - seminar. Održavanje u Ante Kovačića 4, Zagreb.  
 
🇺🇸🇬🇧Workshop Tango argentino for male dancers
Friday 18:00-19:30. Practice, technique and dance expression of Argentine tango. Improving basic strength and stretchability and physical and mental motor skills. When and how to choose a way to move. How to be clear. Willingness to change ideas. I listen and speak, speak and I listen.
 
💻 Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. One-day user membership fee 60/70HRK, 7.96/9.29 EUR. seminar. Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb. ​

 Tango Argentino in Zagreb   🇭🇷 PraktikoLonga petkom 21:21- 22:22 i milonga 22:22-00:21. Plešemo, vježbamo i izmjenjujemo iskustva. Na glazbu TDJ Icy.


Na najstarijem mjestu najredovitijih održavanja tango događaja u srcu Zagreba možete i zaplesati tango argentino ili virnuti u taj čarobni svijet. Opuštena u ozračju u kojem se svi osjećaju dobrodošli ljubitelji argentinskog tanga kao plesa, glazbe i društvenog fenomena te pisane i izgovorene riječi. Doista možete ponijeti vlastitu hranu i piće. 

​Prijave su dobro došle, ali nisu obavezne This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp) Održavanje u Ante Kovačića 4, Zagreb. Korisnička članarina za sve 30HRK. 

🇺🇸🇬🇧PraktikoLonga Fridays  and 21:21- 22:22 and milonga 22:22-00:21. We dance, practice and exchange. On music TDJ Icy.

At the oldest venue for the most orderly tango events in the heart of Zagreb you can dance tango argentino or peek into that magical world. Relaxed in an atmosphere where everyone feels welcome fans of the Argentine tango as a dance, music and social phenomenon, and written and spoken words. You can indeed bring your own food and drink. 

Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb. User membership fee for all 30,00HRK/3.98EUR.. 💻Applications are welcome, but not mandatory This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp).
 
 
 
Tango school in Zagreb and tango school online. Freer and more relaxed movement in tango argentino dance. Being in the moment and being supportive. Discovering the secrets of shoes and clothing. Shine in the Mirror of mirrors. Talking over tea after class. It's more than a dance. ​For tango argentino dancers. 1.Exercises for body, soul and freedom. 2.Tango and danceability. 3.Tea, awareness of communication, being and lace with your feet. 🇭🇷Da(ma)Ma(n) seminar za plesače i plesačice tango argentina sa Jelenom Somogyi uživo & online

Slobodnije i opuštenije kretanje u plesu tango argentino. 
Biti u trenutku i podrška. Otkrivanje tajni obuće i odjeće. Zablistaj u Ogledalu ogledala. TA je više od plesa.  Razgovor uz čaj nakon lekcija.  Za sve plesačice i plesače Tango Argentino.

1.Vježbe za tijelo, dušu i slobodu.
2.Tango i plesnost.
3.Čaj, svijest o komunikaciji, bivanje i čipkanje nogicama. 
 
Međunarodni dan žena obilježiti ćemo uz polusatnu igru za dame nakon seminara (iznenađenje). Druženje nakon igre uz hranu/piće koje možete donjesti. Čini se ne logično jer na seminaru i druženju mogu biti prisutni plesači.

Subota od 18:30 do 20:00 sati. Prijave najkasnije do 14:00 sati u subotu. Održavanje u  Ante Kovačića 4, Zagreb. 

Prijave i upisi na termin srijeda 17:30 do 19:30. Održavanje u Vlaškoj ulici kraj Trga Eugena Kvaternika. 

✍️
Tango argentino program Damas možeš pohađati, redovito ili jednokratno. Prijave  i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Korisnička članarina,  jednodnevna 8/10EUR i 35EUR za četiri seminira. Uplati tromjesečje uz popust od 20%.  
 
🇺🇸🇬🇧Damas tango with Jelena Somogyi, live & online

Freer and more relaxed movement in tango argentino dance. Being in the moment and being supportive. Discovering the secrets of shoes and clothing. Shine in the Mirror of mirrors. Talking over tea after class. It's more than a dance.  ​For all tango argentino dancers.

1.Exercises for body, soul and freedom.
2.Tango and danceability.
3.Tea, awareness of communication, being and lace with your feet. 
 
International Women's Day will be celebrated with a half-hour game for ladies (surprise) after The seminar Socializing after the game with food/drinks that you can bring. It seems not logical because at the seminar and socializing  can be the present men's dancers.

Saturday from 6:30 p.m. to 8 p.m. Check-in no later than 2 p.m. on Saturday. On Saturday, maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb. User membership fee, one-day 8/10EUR and 35EUR for four semines. Pay quarter with a 20% discount.  💻Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp)
 
Applications for and enrolments on Wednesday 17:30 to 19:30 are open. Maintenance in Vlaška Street near Eugena Kvaternika Square.
 

Picture

 
🇭🇷@a (tango argentino) potpuno otvoreno na otvorenom
Uskoro novi datum. Prijave poželjne. Možda promjenimo vrijeme i mjesto. Možete se predbilježiti porukom na WhatsApp ili sms kako bi olakšali komunikaciju, +385 98 950 2738 - Jelena.
Adrenalinski park u ulici Grgura Ninskog, Zagreb. Vježbe za i ples Tango Argentino za sve stupnjeve, izvan para. Tenke, rastezljiva odjeća i voda. Savršeno bi bilo traku za rastezanje.… Poslije idemo odmoriti na jedno dvino mjesto jaaaKooo blizu, gdje i što dogovrimo se nakon vježbanja. 🤗Prilozi su dobro došli.
 
🇬🇧🇺🇸 @a (tango argentino) completely open outdoors
Soon new date. Applications desirable because we may change the time. You can ✍️ on WhatsApp or sms to make it easier for communicate. +385 98 950 2738 - Jelena. Ulica Grgura Ninskog, Zagreb -Exercises for and dance Tango Argentino for all degrees, outside the couple. Sneakers, stretchy clothes and water. ❤️It would be perfect to have stretch tape... Afterwards we go to rest in one of our places near, where and what we agree on after practice.❣️The contributions are welcome.
 
Tango Quiz for individuals, couples and groups.Tango argentino movements their names,history,facts and ..Live & online. We're competing in discovery against and for ourselves. You can pre-order already. Part one - Seminar preparation for Quiz We practice technique, freedom and expressiveness thematically scrunched and by degrees. Part 2 - Tango Quiz We start with the first level of conceptuality.SOON MORE❣️ USKORO VIŠE❣️ #tangowithoutborders #tango4all
🇬🇧🇺🇸Tango Quiz for individuals, couples and groups. Tango argentino movements their names, history, facts and .. Live & online. We're competing in discovery against and for ourselves. You can pre-order already.
 
Part one - Seminar preparation for Quiz
We practice technique, freedom and expressiveness thematically scrunched and by degrees.
Part 2 - Tango Quiz
 
We start with the first level of conceptuality.
✍️Registration or more info:  on libertango.jelena@gmail.com, +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. You don't have to sign up for both parts to attend any part. One-day user membership 
for both parts fee 70HRK. Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb. One-day user membership fee for the second part of Tango Quiz 30HRK/3.98EUR. Maintenance in the heart of Zagreb. 
 
🇭🇷Tango kviz za pojedince, parove i grupe.Tango argentino pokreti nazivlje,povijest,činjenice i ..Uživo i online. Natječemo se u otkriću protiv i za sebe.
Možete se predbilježiti već sada.
 
Prvi dio - Pripremni seminar za kviz
Prakticiramo tehniku, slobodu i izražajnost prakticiramo tematski stisnutu i po stupnjevima.
Drugi dio - Tango Quiz
Počinjemo s prvim nivom pojmovlja.
 
✍️Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrazac na internetskoj stranici. Ne morate se prijaviti na oba dijela kako biste prisustvovali jednom dijelu.Jednodnevna korisnička članarina za oba dijela 50HRK. Jednodnevna korisnička članarina za drugi dio Tango Quiz 30HRK. Održavanje u srcu Zagreba.
  
🇭🇷SEMINAR  subota 10:00-11:30 Optimalnost disocijacije i izražajnost uz Criollo vals. Tehnika i plesnost. Ne održava se u paru. Namjenjena je svim ulogama u plesu tango argentino. Prijave su obavezne.
Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina 70HRK - seminar. Potrebno poznavanje najmanje Ocho cortada i Ochosa. dovni polaznici naših programa jednodneva korisnička članarina iznosi 50HRK.
 
 
🇬🇧🇺🇸SEMINAR Saturday 10:00-11:30The optimality of dissociation and expressiveness with Criollo vals. Technique and dance. It's not kept in pairs. It is intended for all roles in tango argentino dance. Applications are mandatory.
Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. One-day user membership fee 70HRK/9.29EUR FOR ONE PART. For all parts of 240HRK/31.85EUR - 4x.
 
 
 
 
🇬🇧🇺🇸From home online Tango Argentino - Preparing body for dance and circular movement last minute
 
07:00 -07:45pm and 08:00 - 08:45pm on Wednesday, starting at the end of October, 2022
 
Registration (you get link) or more info: on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp - outside Europe), or via the contact form on the website. Sign up til Tuesday.
 
Exercise and dancing equipment
Clothing made of lightweight and stretchy materials-
Footwear should adhere to the foot to be flexible, socks.
Elastic band or pantyhose.
Floor pad (beach towel, blanket, karimat....).
 
PART 1 - A workshop that blends yoga, tango and other body practices to enhance and flexibility, mobility, sensation and possibility in ourbodies and the dance.
PART 2 - Drawing on the practice of biotensegrity and her extensive knowledge of tango, Jelena will lead us to understand the role of feet, ankles, gluteus, quadriceps, last lodge and leaves in our dance, and what happens when we find dissociation.
 
🇭🇷Od kuće online Tango Argentino - Pripremanje tijela i kružno kretanje 
 
19:00-19:45 i 20:00--20:45 srijedom. Početak krajem listopada, 2022.
 
💻Registracije (s registracijom dobijete linki) i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738(WhatsApp - izvan Europe), ili putem kontakt obrasca na web stranici. Prijava do utorka.
 
Odjeća od laganih i rastezljivih materijala
Obuća, sokne.
Elastična traka ili hulahopke.
Podloga za pod (ručnik za plažu, deka, karimat).
 
Prvi dio - Radionica koja spaja jogu, tango i druge tjelesne prakse kako bismo poboljšali i fleksibilnost, pokretljivost, osjećaj i mogućnost u našeg tijela i plesa.
Drugi dio - Oslanjajući se na praksu biotensegrityja i njezino opsežno poznavanje tanga, Jelena će nas voditi da shvatimo ulogu stopala, gležnjeva, gluteusa, kvadricepsa, zadnje lože i listova u našem plesu, te što se događa kada nađemo disocijaciji.

🇭🇷Vježbanje i ples u centru Zagreba za sve uzraste uz program PokreTTango plesa Tango Argentino

Vježbanje i ples Tango Argentino u Zagrebu, PokreTTangoPoboljšava mnogo više od vašeg argentinskog tanga.... To je trenutak sreće za dušu i tijelo! Potrebna, potreban si samo TI. Više na poveznici.

Oprema za vježbanje i ples 

Odjeća od laganih i rastezljivih materijala  

Obuća treba prijanjati uz stopalo biti savitljivih materijal (sokne, plesne tenisice, baletne papučice) 

Elastična traka, otpor sami birate (slabi, srednji i jaki sami birate). Dužina otprilike 120 cm.  

Podloga za pod (ručnik za plažu, deka, karimat). 

Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina 70 HRK za seminar. Za sve dijelove 240HRK - 4x (SEMINARA).

🇺🇸🇬🇧Exercise and dancing in the center of Zagreb for all ages with the program PokreTTango dance Tango Argentino

Tango Argentino exercise and dance in Zagreb, PokreTTango. It improves much more than your Argentine tango.... It's a moment of happiness for body and soul! Needed, all it takes is you. More on link.

Training and dancing equipment

Clothing made of lightweight and stretchy materials

Footwear should adhere to the foot be flexible material (socks, dance sneakers, ballet slippers)

Elastic band, resistance you choose for yourself (weak, medium and strong you choose for yourself). Length approximately 120 cm.

Floor pad (beach towel, blanket, karimat).

Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. One-day user membership fee 70HRK/9.29EUR FOR ONE PART. For all parts of 240HRK/31.85EUR - 4x. 

Spoj plesa i priča tango argentino koji insprira prirodne parfeme. By Jelena Somogyi i Željka Institut argentinskog tanga LiberTango🇭🇷 PokreTTango i putujuća izložba prirodnih parfema

Spoj plesa i priča tango argentino koji insprira prirodne parfeme.
 
 
🇬🇧🇺🇸 PokreTTango and the traveling exhibition of natural perfumes

A blend of dancing and stories tango argentino that inspires natural perfumes.
 
Registration (optional) or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. 

 

🇭🇷 Radionica enrosque za nju i njega 🇺🇸🇬🇧Workshop enrosque for her and him By tango teacher Jelena Somogyi🇭🇷Radionica enrosquea, tango argentino u Zagrebu

Dan i vrijeme: subota, 19:30:-21:00
Tema: enrosque za nju i njega
Grad i ulica: Zagreb, Ante Kovačića 4
Prijave obavezne.

Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina 70 HRK. Za sve dijelove 240HRK - 4x. 
Uvjek tu za Vas. #tangoargentinobezgranica #InstitutargentinskogtangaLiberTango Ne možete fizički biti s nama? Nastavu možete pratiti ONLINE.

🇺🇸🇬🇧Workshop enrosque for her and him, tango argentino in Zagreb

Day and time: Saturday, 19:30:-21:00
Feature: enrosque for her and him
City and Street: Zagreb, Ante Kovačića 4
Applications mandatory.

Registration or more info:  on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via the contact form on the website. One-day user membership fee 70HRK/9.29EUR FOR ONE PART. For all parts of 240HRK/31.85EUR - 4x.
Always there for you. #tangoargentinobezgranica #InstitutargentinskogtangaLiberTango ou can't physically be with us? You can follow your classes ONLINE.

🇭🇷 Tango Tijelo: Fokus na oslobađanju

 
Radionica s Jelenom Somogyi
 
DIO 1: 20:00-21:00 - priprema tijela za ples i život za sve razine izvan parova
Radionica koja spaja jogu, tango i druge tjelesne prakse kako bismo poboljšali i fleksibilnost, pokretljivost, osjećaj i mogućnost u našeg tijela i plesa.
DIO 2: 21:00-22:00 Tango Argentino - BOLEO Stvaranje i otpuštanje napetosti za kretnje 
 
Oslanjajući se na praksu biotensegrityja i njezino opsežno poznavanje tanga, Jelena će nas voditi da shvatimo ulogu stopala, gležnjeva, gluteusa, kvadricepsa, zadnje lože i listova u našem plesu, te što se događa kada nađemo disocijaciji.
 
Korisnička članarina i registracija:
70HRK/10EURO ZA JEDAN DIO, ZA OBA DIJELA 100HRK/13EURO.
Registracija najmanje jedan dan prije.
Prijave i registracije (obvezne) i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, ili putem kontakt obrasca na web stranici. Ne morate se prijavu u parovima.
 
🇬🇧🇺🇸 Tango Body: Spotlight on release
 
Workshop with Jelenom Somogyi
 
PART 1: 20:00-21:00 - preparing body for dance and life for all levels out of the couples.
A workshop that blends yoga, tango and other body practices to enhance and flexibility, mobility, sensation and possibility in our bodies and the dance.
PART 2: 20:00-22:00pm Tango Argentino - Boleo Creating and releasing tension for movements 
Drawing on the practice of biotensegrity and her extensive knowledge of tango, Jelena will lead us to understand the role of feet, ankles, gluteus, quadriceps, last lodge and leaves in our dance, and what happens when we find dissociation.
 
Cost & Registration:
70HRK/9.29EUR FOR ONE PART, FOR BOTH PART 100HRK/13.27EUR
Registration at least one day before.
Applications are mandatory and additional information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. You do not have to check in in pairs, as it is not held in pairs.
 
💰Fiksni tečaj konverzije: 7,53450
Fixed conversion rate: 7.53450
 
   

Upiši školu Tango Argentina u Zagrebu koja ima uvjek riješenje za tvoje plesačko umjeće. Institut argentinskog tanga Libertango kulturno umjetnički programi argentinskog tanga kao plesa, glazbe i poezije te društvenog fenomena.

🇭🇷TANGO ARGENTINO POČETNI STUPANJ

Početni tečaj/stupanj tango argentina za apsolutne početnike i one koji žele utvrditi gradivo u Zagrebu. Prijave i upisi u paru poželjni ali ne obavezni. 🔔Novi početni termin u rujnu otvoren za prijave i upise za apsolutne početnike te one koji žele utvrditi gradivo. Nedjeljom 18:00-20:00,  Održavanje u Ante Kovačića 4, Zagreb. Saznajte na više kao i o Članarine i popusti.  

🇬🇧🇺🇸TANGO ARGENTINO BEGINNER LEVEL

Tango Argentino beginner level in Zagreb. Applications in pairs are desirable but not obligated. Start in September.  Classes on Sunday 18:00-20:00. Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb. Learn about membership fees and discounts about regular discounts and also additional info on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via contact form on the website. 

🇭🇷SREDNJI I NAPREDNI STUPANJ TANGO AREGNTINO, ZAGREB
​Dan i vrijeme: Nedjeljom 20:00-22:00
Ulica i grad: Ante Kovačića 4, Zagreb

Seminar vode Jelena Somogyi i Mario Medvedec.

Ne morate se prijavljivati u paru, iako se održava u paru. Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina: 70 HRK. Za sve dijelove 180/240HRK - 4x srijede.  

🇬🇧🇺🇸INTERMEDIATE AND ADVANCED LEVEL TANGO AREGNTINO, ZAGREB
Day and time: Sunday 20:00-22:00
Street & city:  Ante Kovačića 4, Zagreb


It is hosted by Jelena Somogyi and Mario Medvedec. 

Seminar work is done in pairs, but attendance in pairs is not mandatory. Applications and additional info on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. One-day user membership fee 70HRK/EUR. For all parts 180HRK/23.89EUR or 240HRK/31.85EUR - 4x (SEMINARS). You can deposit for the quarter at a 20% discount.  

🇭🇷TANGO AKADEMIJA - OSLOBODI SVOJ TANGO

Upisi ... Početak u listopadu
​Dan i vrijeme: ...
Ulica i grad:  Preradovičeva 33.

​Upisi (do 1.listopada), prijave obavezne i dodatne informacije na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Ne morate se prijavljivati u paru iako je poželjno.

Termine možete pohađati putem jednodnevne korisnička članarina, putem mjesečne korisničke članrine + ili izaberite 4u1.

🇬🇧🇺🇸TANGO ACADEMY - RELEASE YOUR TANGO

Entries ... Start October
Day and time: Preradovićeva 33
Street & city: ...


TA work is done in pairs, but attendance in pairs is not mandatory. Enrolments (until October  1st), ​, registrations application and additional information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. You don't have to sign up in pairs, although it is held in pairs nd is desirable.
You can attend appointments via a one-day membership fee, via a monthly user membership fee or choose +4u1.

Argentinski tango za srednjoškolce i studente  

Otvoren za srednjoškolce i studente ponedjeljak 20:00 -  22:00 sati.  Održavanje u Ante Kovačića 4, Zagreb.  

Više na poveznici.

Argentinski tango za djecu 

O dječjem plesnom programu TangoZvrk više na poveznici.

You really want to learn tango argento but... Whenever tango argentino and Jelena Somogyi are here.🇺🇸🇬🇧Wherever tango argentino seminar part 1. wednesdays via Zoom 

You want to start to dance tango argentino? Already dancing tango argentino? Sometimes you do not possibility to come on classes? You are from another country and want learn with us?  

❤️Thank you for asking for online classes and that you find the best way to be in this magical world with us. Share this possibility with your friends and family. 

18:00-18:45 preparing body for dance and life for all levels out of the couples. Blends yoga, tango and other body practices to enhance and flexibility, mobility, sensation and possibility in our bodies and the dance. 

19:00-19:45 Creating and releasing tension for movements 1. Walking and dissociation – out of the couples or in couples Drawing on the practice of biotensegrity and her extensive knowledge of tango, Jelena will lead us to understand the role of feet, ankles, gluteus, quadriceps, last lodge and leaves in our dance, and what happens when we find dissociation.   

💻Cost & Registration:  70HRK/10EURO FOR ONE PART, FOR BOTH PART 100HRK/13EURO Applications are mandatory and additional information on  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. You do not have to check in in pairs. Private and/or group appointment are possible. Do not hesitate to contact us.

🇭🇷 Gdjegod tango argentino seminar 1. srijedom via Zoom 

Želiš li početi plesati tango argentino? Već plešeš tango argentino? Ponekad ne možeš doći na nastavu?  Iz druge zemlje si i želiš učiti s nama?   

❤️ Hvala vam što ste tražili online nastavu i što ste pronašli najbolji način da budete u ovom čarobnom svijetu s nama. Podijelite ovu mogućnost sa svojim prijateljima i obitelji. 

18:00-18:45 pripremanje tijela za ples i život za sve razine izvan parova. Radionica koja spaja jogu, tango i druge tjelesne prakse kako bi se poboljšala i fleksibilnost, pokretljivost, osjećaj i mogućnost u našem tijelu i plesu. 

19:00-19:45 Stvaranje i oslobađanje napetosti 1. Hodanje i disocijacija – od parova ili parova. Oslanjajući se na praksu biotensegrityja i njezino opsežno poznavanje tanga, Jelena će nas voditi da shvatimo ulogu stopala, gležnjeva, gluteusa, kvadricepsa, zadnje lože i listova u našem plesu, te što se događa kada nađemo disocijaciji.   

💻Prijave i registracije (obvezne) i dodatne informacije na libertangoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, ili putem kontakt obrasca na web stranici. Jednodnevna korisnička članarina: za redovite članove 60 HRK, za ostale 70 HRK. Za sve dijelove 180/240HRK - 4x. Ne morate se prijavu u parovima. Mogući su privatni i/ili grupni sati. Ne ustručavajte se kontaktirati nas.

Institut argentinskog tanga LiberTango🇭🇷17.Intenzivna ljetna škola tango argentino u Zagrebu


Početni/predsrednji stupanj .. - .. srpnja.2023.i b .. - .. kolovoza. 2023.  Akademija srednji/napredni stupanj .. - .. srpnja.2023. i .. - .. kolovoza 2023.
Više na poveznici.

 

🇬🇧🇺🇸17th Intensive Summer School of Argentine tango in  Zagreb

Beginner / intermediate Level  July ​..​ - ​..​, 2023 and August ​..- .., 2023. Academy - advanced level July ​6​ - ​11​, 2023 and August .. - .., 2023. 

More on link.  

 

Za žene kako bih nauče plesati ARGENTINO TANGO... . Probudit ćete svoju ženstvenost i senzualnost jednostavnim pokretima. Za mjesec dana moći ćete plesati i izražavati se kao prava TANGUERA. By Jelena Somogyi. Tango u Zagrebu by Institut argentinskog tanga Libertango🇺🇸 🇬🇧MAGIC WORLD OF ARGENTINO TANGO SEMINAR FOR LADIES WITH JELENA SOMOGYI

It improves a lot more than your Tango Argentino. It's a moment of happiness for the soul and the body! For women ARGENTINO TANGO....  You will awaken your femininity and sensuality with simple movements. In a month you will be able to dance and express yourself as a real TANGUERA. 

Classes online and indoor in centre of Zagreb, Ante Kovačića 4. 4 Tuesday. Beginning in ... Applications until ...  for the entire arrangement. For dropin at least a day in advance.  The largest number of participants 5 (for indoor). The start date depends on the speed of check-ins. 

Registration or more info: 📲This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +385 98 950 2738 (WhatsApp). One-day user membership fee 70HRK/EUR. For all parts 240HRK/31.85EUR - 4x (SEMINARS).
You can deposit for the quarter at a 20% discount.  

 
Private and/or group appointment are possible. Do not hesitate to contact us.
 
🇭🇷ČAROBNI SVIJET TANGO ARGENTINA SEMINAR UZ JELENU SOMOGYI

Poboljšava mnogo više od vašeg argentinskog tanga.... To je trenutak sreće za dušu i tijelo! Za žene ARGENTINO TANGO... .  Probudit ćete svoju ženstvenost i senzualnost jednostavnim pokretima. Za mjesec dana moći ćete plesati i izražavati se kao prava TANGUERA.   

Nastava online i na zatvorenom u centru Zagreba, Ante Kovačića 4.  4 utoraka, 18:30 - 20:00. Početak ... Prijave do ... za cijeli aranžman. Za dropin najmanje dan unaprijed.  Najveći broj polaznica 5 (na zatvorenom). Datum početka ovisi o brzini prijava.  

Prijave i ostale informacije na 📲 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 (WhatsApp). Jednodnevna korisnička članarina: za redovite članove 70 HRK. Za sve dijelove 240HRK - 4x. 

Mogući su privatni i/ili grupni sati. Ne ustručavajte se kontaktirati nas.
 
 

NEW /NOVO On line Tango Argentino via Zoom  🇭🇷Nova serija/ 🇬🇧🇺🇸New Class Series

🇭🇷Nastava je namijenjena plesačima obje uloge, pojedincima i/ili parovima. Tema je Tango Struktura, Tehnika i osobni glazbeni identitet.

.... u ... 2022, .....

Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina 70 HRK. Za sve dijelove 240HRK - 4x srijede. 

 

🇬🇧🇺🇸Classes are designed for dancers of BOTH roles, single and/or couples. Theme is Tango Structure, Technique and personal musical identity.

.... in ... 2022, .... .

Applications and additional info on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 (WhatsApp), or via contact form on the website. One-day user membership fee per a person 10EURO per one part or 32EURO for all parts 4.

🇭🇷 Tango Tijelo: Fokus na oslobađanju 

Radionica s Jelenom Somogyi i Mariom Medvedecom 

..., prvi dio 17:30-18:30 i drugi dio 19:00-20:00


DIO 1: 17:30 -18:30 - priprema tijela za ples i život za sve razine izvan parova 
Radionica koja spaja jogu, tango i druge tjelesne prakse kako bismo poboljšali i fleksibilnost, pokretljivost, osjećaj i mogućnost u našeg tijela i plesa.  
 
DIO 2: Tango Argentino - Stvaranje i otpuštanje napetosti za kretnje - u parovima | 19:00-20:00  

Oslanjajući se na praksu biotensegrityja i njezino opsežno poznavanje tanga, Jelena će nas voditi da shvatimo ulogu stopala, gležnjeva, gluteusa, kvadricepsa, zadnje lože i listova u našem plesu, te što se događa kada nađemo disocijaciji.  

Korisnička članarina i registracija:  
70HRK/10EURO ZA JEDAN DIO, ZA OBA DIJELA 100HRK/13EURO

Registracija najmanje jedan dan prije. 
Prijave i registracije (obvezne) i dodatne informacije na libertangoThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, ili putem kontakt obrasca na web stranici. Ne morate se prijavu u parovima.  

🇬🇧🇺🇸 Tango Body: Spotlight on release  

Workshop with Jelenom Somogyi and Mariom Medvedecom 

..., the first part 17:30-18:30 and the second part 19:00-20:00 (Live via zoom) 

PART 1:  17:30 -18:30 - preparing body for dance and life for all levels out of the couples. 

A workshop that blends yoga, tango and other body practices to enhance and flexibility, mobility, sensation and possibility in our bodies and the dance. 

PART 2: Tango Argentino - Creating and releasing tension for movements - in couples | 19:00-20:00pm  

Drawing on the practice of biotensegrity and her extensive knowledge of tango, Jelena will lead us to understand the role of feet, ankles, gluteus, quadriceps, last lodge and leaves in our dance, and what happens when we find dissociation 

Cost & Registration: 

70HRK/10EURO FOR ONE PART, FOR BOTH PART 100HRK/13EURO 

Registration at least one day before. 

Applications are mandatory and additional information on  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. You do not have to check in in pairs, as it is not held in pairs.  

   

Želiš više? Upiši jedinstvenu tango akademiju Instituta argentinskog tanga LiberTango🇭🇷Tango akademija - oslobodi svoj tango
Upisi do ... . Termin ... Početak u listopadu.
​Dan i vrijeme: ...
Ulica i grad: Preradovićeva 33, Zagreb - NOVO

​Upisi (do ...), prijave obavezne i dodatne informacije na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Ne morate se prijavljivati u paru, iako se održava u paru te je poželjno.

Termine možete pohađati putem jednodnevne korisnička članarina (60 HRK/70HRK) ili putem mjesečne korisničke članrine (180/240HRK - 4x + bonus 1x termin tjedno PokreTTango/Stretch-tango) + 4u1.

You are ready for more. Free your tango with Institut argentinskog tanga LiberTango🇬🇧🇺🇸Tango academy - release your tango
Entries ... . Start on Friday, October .
Day and time: ...
Street & city: Preradovićeva 33, Zagreb - NEW

TA is done in pairs, but attendance in pairs is not mandatory. Entries (till ...), registrations application and additional information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. You don't have to sign up in pairs, although it is held in pairs and is desirable.

You can attend appointments via a one-day membership fee (60/70HRK) or via a monthly user membership fee (180/240HRK - 4x + bonus 1x weekly term PokreTTango/Stretch-tango) +4u1.

 

 

 

🇭🇷PokreTTango - grupna plesna rekreacija bazirana na pokretima argentinskog tanga 

Jutarnji termini utorak i četvrtak 8:30 - 10:00 - skupljanje prijava.  Srednji/napredni stupanj, utorak i četvrtak 20:00 - 21:30. Početni/srednji stupanj, ponedjeljak i petak 18:00 - 19:30.  Novi termin ponedjeljak i petak 16:15-17:45. PokreTTango na špicama program je otvoren za prijave. Održavanje redovitih sati u Ante Kovačićeva 4 , Zagreb. 

Prijave, upisi, informacije i korisničke članarine 

Prijave omogućuju čuvanje mjesta do određenog trenutka. Upis uz uplatu osigurava vaše mjesto i termin. Prijave, upisi i dodatne informacije: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, te putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Mogućnost polaženja programa uz mjesečnu i uz jedno dnevnu korisnička članarinu. 

Poveznica za više.

PokreTTango - group dance recreation based on Argentine tango movement🇬🇧🇺🇸PokreTTango - group dance recreation based on Argentine tango movement

PokreTTango is an innovative program for exercising and dancing based on Tango Argentino designed by Jelena Somogyi (International championship adjudicator for artistic dance disciplines - WADF). With which you will improve basic strength and stretchiness, and your physical and mental motor skills with movements, music, culture and art of Argentine tango. It represents the unisex technique and dance expression of the Argentine tango movement as dance.     

It is based on awareness of the position of the body and performance of movement and their proper use as well as possibilities (style, expression, technique) to make dancing and everyday life easier and more fulfilling with the development of muscle groups. It enriches dance and makes it more expressive with a more fluid performance of Tango Argentino elements. Preventing injuries due to irregular movements and not the flow of energy should be important no matter how much fun we want to have.   

Entries, information and user membership fees 

Sign up keep your place up to a certain point. Registration with payment ensures your place and term.  Applications, entries and additional information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, and via the contact form on the website. Registration/membership fee is renewed monthly.

Link for more.

 

 🇭🇷STRETCH – TANGO, KOREKTIVNO VJEŽBANJE

Teremini:
- utorak i petak 10:00-11:00
- ponedjeljak i petak 16:15 - 17:15 novi termin 
- ponedjeljak i petak 
18:00-19:00, srednji
- utorak i četvrtak 20:00-21:00, napredni 
Održavanje u  Ante Kovačića 4, Zagreb

Prijave i informacije na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. 
Poveznica za više.
 

 

🇬🇧🇺🇸STRETCH – TANGO, CORRECTIVE EXERCISE

Tuesday and Friday 10:00-11:00.
Monday and Friday 16:15 - 17:15 new term. 
Monday and Friday 18:00-19:00, medium.
Tuesday and Thursday 20:00-21:00, advanced.

Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb.

Applications  and information via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 or contact form on the website. 
Link for more.
 

Milonga

Plesni događaj, milonga namijenjena je širenju kulturno - umjetničke vrijednosti argentinskog tanga kao glazbe i plesa te društvenog fenomena uz njegovu tajanstvenost i specifičnosti te druženju. Služi uživanju u plesu na plesnom podiju te ne obaveznom druženju izvan plesnog podija. Namijenjena je svim plesnim stupnjevima.

 

Institut argentinskog tanga ZagrebPraktika

Njen smisao je bilo u paru ili samostalno: izvježbavanju, učenju, isplesavnju, traženju savjeta (maestra, asistenata ili od bilo koga želite). Predstavlja manje formalni događaj gdje se plesači druže, razmjenjuju ideje, vježbaju i slično. Glazbeni setovi nisu nužno odvojeni kortinama.

 

Viđenja i mišljenja uz otvorena čula vode vas do tango argentina - Institut argentinskog tanga LiberTangoPočetni stupanj argentinskog tanga  u Zagrebu i Samoboru 
Škola argentinskog tanga i tečaj za apsolutne početnike tanga u Zagrebu traje 3 mjeseca (12 tjedana). Upis/članarina obnavlja se mjesečno.
Za bavljenje argentinskim tangom nema dobne granice niti bilo kojeg drugog ograničenja. Učenjem argentinskog tanga razmjenjujemo osjećaje i iskustva s cijelim svijetom. Nemanje plesnog partnera nije zapreka! Upisujemo jednaki broj polaznika i polaznica. Uvodna interakcijska predavanja o samom nastanku tanga kao plesa i tanga kao glazbe s osvrtom na današnjicu, biti će popraćeno vašim PRVIM KORACIMA, a održava se jedan puta mjesečno ili svaka dva mjeseca. Predbilježite se unaprijed kako biste sebi osigurali mjesto.

Više na poveznici za Zagreb i Samobor.

Institut argentinskog tanga LibertangoPredsrednji stupanj argentinskog tanga

Za upis na predsrednji stupanj argentinskog tanga potreban je završeni početni stupanj od 3 mjeseca, Ljetna intenzivna škola ili ako imate znanje stečeno na drugi način iz argentinskog tanga.

Srednji stupanj argentinskog tanga

Za upis na srednji stupanj argentinskog tanga najmanje jedna godina pohađanja sati (argentinskog tanga) ili optimalno 6 mjeseci. 

 

Tango akademija

Minimalnio 3 godine pohađanja sati (argentinskog tanga), redovito. Prijave otvorene.

 

O nama

Institut argentinskog tanga Libertango želi pružiti plesačima sve što postoji u argentinskom tangu, od glazbe do načina izražaja u plesu. Cilj je osloboditi kreativnost polaznika. Izaberete li ga kao hobi ili kao nešto više, bitan je pristup učenika i učitelja. Podučavamo promatrajući svakog polaznika kao pojedinca i cjelinu. Naši kulturno – umjetnički programi argentinskog tanga kao glazbe i plesa su namijenjeni osnovnoškolcima, srednjoškolcima i odraslima te amaterima i samim profesionalcima.

Više na poveznici.

Ostala ponuda programa kulturno umjetničkog programa argentinskog tanga

Mixed level tango sat

Namijenjeni otvorenoj razmjeni iskustava između plesača s različitim stupnjem znanja...plešete li tango nekoliko dana ili nekoliko desetljeća, nije bitno - svi su pozvani! Jednodnevna korisnička članarina  za ne članove ili drop in.

Institut argentinskog tanga LibertangoDječji program TangoZvrk kulturno - umjetnički plesni program argentinskog tanga

TangoZvrk je inovativni kulturno - umjetnički plesni program argentinskog tanga namijenjen djeci. Osmišljen od strane Jelene Somogyi. Uz  koji će djeca  poboljšati osnovnu snagu, rastezljivost i držanje. Kao i svoju fizičku i mentalnu motoriku uz pokrete, glazbu, kulturu i umjetnost argentinskog tanga. 


Namjenjena predškolskoj dobi ( 5 – 7 godina) i školskom uzrastu (OŠ 1 - 4 razreda). Na sve naše programe dobro došla su djeca koja ujedno s Vama mogu polaziti programe Stertch - tanga i PokreTTanga. 

  

Program argentinskog tanga za srednjoškolke/ce i studentice/e

Ansambl argentinskog tanga

Pozivamo Vas na upis u prvi ansambl argentinskog tanga u nas.

Postanite dio vesele ekipe i stvarajte s nama.

Upisi se vrše pojedinačno.

Nije potrebno prethodno znanje argentinskog tanga.

Ansambl će savladavati pokrete i izražaje koji postoje u argentinskom tangu kao i sve ono što je prethodilo nastanku argentinskog tanga te postalo njegovim dijelom.

0
0
0
s2smodern