Želiš više? Upiši jedinstvenu tango akademiju Instituta argentinskog tanga LiberTango🇭🇷Tango akademija - oslobodi svoj tango
Upisi 30. listopada, petak. Početak 6. studenog, petak.
​Dan i vrijeme: petak, 20:00 - 23:00/00:00
Ulica i grad: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb - NOVO

​Upisi (do 31. listopada), prijave obavezne i dodatne informacije na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Ne morate se prijavljivati u paru, iako se održava u paru te je poželjno.

Termine možete pohađati putem jednodnevne korisnička članarina (60 HRK/70HRK) ili putem mjesečne korisničke članrine (180/240HRK - 4x + bonus 1x termin tjedno PokreTTango/Stretch-tango) + 4u1.

You are ready for more. Free your tango with Institut argentinskog tanga LiberTango🇬🇧🇺🇸Tango academy - release your tango
Entries October 30, Friday. Start on November 6, Friday.
Day and time: Friday, 20:00 - 23:00/00:00 
Street & city: Ulica grada Vukovara 271, Zagreb - NEW

TA is done in pairs, but attendance in pairs is not mandatory. Entries (till October 31), registrations application and additional information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. You don't have to sign up in pairs, although it is held in pairs and is desirable.

You can attend appointments via a one-day membership fee (60/70HRK) or via a monthly user membership fee (180/240HRK - 4x + bonus 1x weekly term PokreTTango/Stretch-tango) +4u1.

Ove godine u manjem i sigurnijem te s time opuštenijem edukacijskom tango seminru uz distancu obogatiti ćemo vaše slobodno vrijeme. Max 6🧛‍♀️🧝‍♀️ + 🥽 + 📲 Tang🎃 Argentin🎃 seminar

 • 🇭🇷 31. Listopada 202.
 • 17:30 – 19:00 unisex tehnika i plesni izražaj (izvan parova) - PokreTTango
 • 19:00 – 20:30 jasno izražavanje emocije u pokretu kroz kombinacije (u paru)
 • 20:30 – 22:00 razgovor i ples polaznika
 • Ulica i grad: Ante Kovačića 4, Zagreb

Maestri Jelena Somogyi i Mario Medvedec. Jedan dio korisnička članarina: za redovite članove 60 HRK, za ostale 70 HRK. Za dva dijela 120HRK + treći 00HRK. Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.

 • 🇬🇧 🇺🇸October 31st, 2020  
 • 17:30 – 19:00 unisex technique and dance expression (outside couples) - PokreTTango
 • 19:00 – 20:30 clear expression of emotion in motion through combinations (in couples)
 • 20:30 – 22:00 student talk and dance
 • Street & city:  Ante Kovačića 4, Zagreb

Teachers Jelena Somogyi and Mario Medvedec. One part membership fee: for regular members HRK60, for the other HRK70. For two parts 120HRK + third 00HRK. Applications and additional info on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. 

Classes are on Croatian and English as needed🇭🇷Predsrednji i srednji stupanj

Početak: 14.listopada predsrednji 2 para, četiri osobe; 23.listopada, srednji 4 para, osam osoba
​Dan i vrijeme: srijeda, 20:00 - 22:00 
Ulica i grad: Ante Kovačića 4, Zagreb

Seminar vode Jelena Somogyi i Mario Medvedec.

Ne morate se prijavljivati u paru, iako se održava u paru. Prijave obavezne i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Jednodnevna korisnička članarina: za redovite članove 60 HRK, za ostale 70 HRK. Za sve dijelove 180/240HRK - 4x srijede. 

 

 

Učimo, otkrivajmo, rastimo i družimo se zajednio.🇬🇧🇺🇸PRE-INTERMEDIATE AND MID LEVEL 

Kick-off: PRE-INTERMEDIAT October 14th, 2 pairs, four people; MID LEVEL October 23rd, medium 4 pairs, eight persons
Day and time: Wednesday, 20:00 - 22:00 
Street & city:  Ante Kovačića 4, Zagreb


It is hosted by Jelena Somogyi and Mario Medvedec. 

Seminar work is done in pairs, but attendance in pairs is not mandatory. Applications and additional info on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. One-day user membership fee per a person: 60/70 HRK or 180/240 HRK for all parts.

 

 

Početni tečaj/stupanj tango argentina za apsolutne početnike i one koji žele utvrditi gradivo uz Institut argentinskog tanga Liberttango. Po mjeri, uvijek uz Vas.🇭🇷Tečaj argentinskog tanga za apsolutne početnike 

Početni tečaj/stupanj tango argentina za apsolutne početnike i one koji žele utvrditi gradivo u Zagrebu. Prijave u paru poželjne s obzirom na mjere. Početak termina srijeda 14. listopada 20:00-22:00 inedjelja 25. listopada 17:00-19:00 za apsolutne početnike i one koji žele utvrditi gradivo.  Saznajte na Članarine i popusti (niže) o redovitim popustima.  

Prijave i upisi niže navedeno. Održavanje u Ante Kovačića 4, Zagreb

Više na poveznici.

Argentinski tango za srednjoškolce i studente  
Otvoren za srednjoškolce i studente ponedjeljak 20:00 -  22:00 sati.  Održavanje u Ante Kovačića 4, Zagreb.  

Više na poveznici.

Argentinski tango za djecu 

O dječjem plesnom programu TangoZvrk više na poveznici.

🇬🇧🇺🇸Argentine Tango course for absolute Beginners

Initial course/degree tango argentina for absolute beginners and those who want to determine the material in Zagreb. Applications in pairs are desirable with regard to measures.Terms starts  Wednesday 14 October 20:00-22:00 and Sunday October 25 17:00-19:00 for absolute beginners and those who wish to determine the material. Learn about membership fees and discounts (below) about regular discounts.  

Applications and entries listed below. Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb.

🇭🇷 SEMINAR  FOLLOWER U TANGO ARGENTINU BY JELENA SOMOGYI 

5 osoba najviše + maestra
Dan i vrijeme: subota, 18:00 - 20:00  
Ulica i grad:  Ante Kovačića 4, Zagreb.  

Prijave obavezne (do 15:15 sati, subota) i dodatne informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. 

Ponesite soknice i cipelice u kojima plešete. Odjenite ugodnu odjeću koja vas ne sputava u kretnjama. 

Os, uzemljenje i sloboda kreativnosti uz kontakt. 

Način pohađanja seminara. Termin/e možete pohađati putem jednodnevne korisnička članarina (60 HRK/70HRK).  Putem ukupne korisničke članarine za cijeli seminar (180/240HRK). 

Ne možete fizički biti s nama? Nastavu možete pratiti ONLINE uz prijavu. Uvjek tu za Vas. #tangoargentinobezgranica #InstitutargentinskogtangaLiberTango

🇬🇧🇺🇸 SEMINAR  FOLLOWER IN TANGO ARGENTINO  BY JELENA SOMOGYI

5 person max + maestra 

Day and time: Saturday, 18:00 - 20:00  

Street & city:  Ante Kovačića 4, Zagreb 

Applications (till 3:15 p.m., Saturday) and additional info on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, or via contact form on the website. 

Bring the socks and shoes you dance in. Put on comfortable clothes that don't hold you back in your movements. 

Axis, grounding and freedom of creativity with contact. 

You can attend the time via a one-day customer service fee (60 HRK/70HRK).  Through the total user membership fee for the entire seminar (180/240HRK). 

If you cannot attend physically, you can be with us ONLINE. Always there for You. #tangoargentinowithoutborder #InstitutargentinskogtangaLiberTango

🇭🇷PokreTTango - grupna plesna rekreacija bazirana na pokretima argentinskog tanga 

Jutarnji termini utorak i četvrtak 8:30 - 10:00 - skupljanje prijava.  Srednji/napredni stupanj, utorak i četvrtak 20:00 - 21:30. Početni/srednji stupanj, ponedjeljak i petak 18:00 - 19:30.  Novi termin ponedjeljak i petak 16:15-17:45. PokreTTango na špicama program je otvoren za prijave. Održavanje redovitih sati u Ante Kovačićeva 4 , Zagreb. 

Prijave, upisi, informacije i korisničke članarine 

Prijave omogućuju čuvanje mjesta do određenog trenutka. Upis uz uplatu osigurava vaše mjesto i termin. Prijave, upisi i dodatne informacije: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, te putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Mogućnost polaženja programa uz mjesečnu i uz jedno dnevnu korisnička članarinu. 

Poveznica za više.

PokreTTango - group dance recreation based on Argentine tango movement🇬🇧🇺🇸PokreTTango - group dance recreation based on Argentine tango movement

Morning terms Tuesday and Thursday 8:30 - 10:00 - collecting applications.  Middle/advanced level , Tuesday and Thursday 20:00 - 21:30. Beginner/intermediate level, Monday and Friday 18:00 - 19:30. New term Monday and Friday 4:15-5:45 p.m. The PokreTTango on point shoes is open for applications. Maintenance after regular appointment. Holding regular hours in Ante Kovačićeva 4 , Zagreb. 

Entries, information and user membership fees 

Sign up keep your place up to a certain point. Registration with payment ensures your place and term.  Applications, entries and additional information: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., +385 98 950 2738, and via the contact form on the website. Registration/membership fee is renewed monthly.

Link for more.

Svaki patak održava se 4u1 program argentinskog tanga otvoreni za sve stupnjeve plesača i plesačica. Moguće je prisustvovati programima odvojeno iako to nije njegova ideja. Besplatan je za sve redovite korisnike naših programa. 🇭🇷 Specijalna edicija tango argentino 4 u 1

Seminar za followere 
Dan i vrijeme: petak, 20:00-21:30

Seminar za leadere
Dan i vrijeme: petak,20:00-21:30

Seminar Tehnika i taktika boleosa 
Dan i vrijeme: petak, 21:30-23:00

Practica
Dan i vrijeme: petak, 23:00-00:00

Korisnička članarina: 60/70 HRK (za jednu cjelinu), 100HRK (za sve cjeline). Praktika je za sve polaznike petkovnog programa besplatna.  Za Seminar Boleo via via ocho cortado ne morate se prijavljivati u paru, iako se održava u paru te je poželjno. Prijave i informacije na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. Na radionicama tehnike poželjna je maska. Na radionicama u paru maska je preporuka i zapravo obavezna osim ako ste iz istog kućanstva kao par.

Ne možete fizički biti s nama? Nastavu možete pratiti ONLINE uz prijavu. Uvjek tu za Vas. #tangoargentinobezgranica #InstitutargentinskogtangaLiberTango

🇬🇧🇺🇸Special tango edition 4 in 1
Seminar for followers 
Day and time: Friday, 20:00-21:30

Seminar for leaders
Day and time: Friday, 20:00-21:30

Seminar The technique and tactics of boleos
Day and time: Friday,21:30-23:00

Practica
Day and time: Friday, 23:00-00:00

Memb fee: 60/70 HRK (for one unit), 100HRK (for all units). The practice is free for all participants of the Friday program. For Seminar Boleo via via ocho cortado you do not have to sign up in pairs, although it is held in pairs and is desirable. Applications for seminar and additional information via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 or contact form on the website. A mask is desirable at the workshops of the technique. At the workshops in pairs the mask is a recommendation and is actually mandatory unless you are from the same household as a couple. The same rules apply to the practitioner - the mask is a recommendation and is actually mandatory unless you are from the same household as a couple. If you plan to change in pairs is not desirable, but with a mask and applying disinfectants before and after the dance is ok.

If you cannot attend physically, you can be with us ONLINE. Always there for You. #tangoargentinowithoutborder #InstitutargentinskogtangaLiberTango

 🇭🇷STRETCH – TANGO, KOREKTIVNO VJEŽBANJE

Teremini:
- utorak i petak 10:00-11:00
- ponedjeljak i petak 16:15 - 17:15 novi termin 
- ponedjeljak i petak 
18:00-19:00, srednji
- utorak i četvrtak 20:00-21:00, napredni 
Održavanje u  Ante Kovačića 4, Zagreb

Prijave i informacije na  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici. 
Poveznica za više.
 

 

🇬🇧🇺🇸STRETCH – TANGO, CORRECTIVE EXERCISE

Tuesday and Friday 10:00-11:00.
Monday and Friday 16:15 - 17:15 new term. 
Monday and Friday 18:00-19:00, medium.
Tuesday and Thursday 20:00-21:00, advanced.

Maintenance in Ante Kovačića 4, Zagreb.

Applications  and information via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738 or contact form on the website. 
Link for more.
 
 
 

Institut argentinskog tanga LiberTango🇭🇷14.Intenzivna ljetna škola tango argentino 


Početni/predsrednji stupanj .. - .. srpnja.2021.i b .. - .. kolovoza.2021.  Akademija srednji/napredni stupanj .. - .. srpnja.2021. i .. - .. kolovoza 2021.
Više na poveznici.

 

 

🇬🇧🇺🇸14th Intensive Summer School of Argentine tango in  Zagreb

Beginner / intermediate Level  July ​..​ - ​..​, 2020 and August ​..- .., 2020. You can pre-order for 2021. Academy - advanced level July ​6​ - ​11​, 2020 and August .. - .., 2020. You can pre-order for 2021.

More on link.  

 

Milonga

Plesni događaj, milonga namijenjena je širenju kulturno - umjetničke vrijednosti argentinskog tanga kao glazbe i plesa te društvenog fenomena uz njegovu tajanstvenost i specifičnosti te druženju. Služi uživanju u plesu na plesnom podiju te ne obaveznom druženju izvan plesnog podija. Namijenjena je svim plesnim stupnjevima.

 

Institut argentinskog tanga ZagrebPraktika

Njen smisao je bilo u paru ili samostalno: izvježbavanju, učenju, isplesavnju, traženju savjeta (maestra, asistenata ili od bilo koga želite). Predstavlja manje formalni događaj gdje se plesači druže, razmjenjuju ideje, vježbaju i slično. Glazbeni setovi nisu nužno odvojeni kortinama.

 

Viđenja i mišljenja uz otvorena čula vode vas do tango argentina - Institut argentinskog tanga LiberTangoPočetni stupanj argentinskog tanga  u Zagrebu i Samoboru 
Škola argentinskog tanga i tečaj za apsolutne početnike tanga u Zagrebu traje 3 mjeseca (12 tjedana). Upis/članarina obnavlja se mjesečno.
Za bavljenje argentinskim tangom nema dobne granice niti bilo kojeg drugog ograničenja. Učenjem argentinskog tanga razmjenjujemo osjećaje i iskustva s cijelim svijetom. Nemanje plesnog partnera nije zapreka! Upisujemo jednaki broj polaznika i polaznica. Uvodna interakcijska predavanja o samom nastanku tanga kao plesa i tanga kao glazbe s osvrtom na današnjicu, biti će popraćeno vašim PRVIM KORACIMA, a održava se jedan puta mjesečno ili svaka dva mjeseca. Predbilježite se unaprijed kako biste sebi osigurali mjesto.

Više na poveznici za Zagreb i Samobor.

Institut argentinskog tanga LibertangoPredsrednji stupanj argentinskog tanga

Za upis na predsrednji stupanj argentinskog tanga potreban je završeni početni stupanj od 3 mjeseca, Ljetna intenzivna škola ili ako imate znanje stečeno na drugi način iz argentinskog tanga.

Srednji stupanj argentinskog tanga

Za upis na srednji stupanj argentinskog tanga najmanje jedna godina pohađanja sati (argentinskog tanga) ili optimalno 6 mjeseci. 

 

Tango akademija

Minimalnio 3 godine pohađanja sati (argentinskog tanga), redovito. Prijave otvorene.

 

O nama

Institut argentinskog tanga Libertango želi pružiti plesačima sve što postoji u argentinskom tangu, od glazbe do načina izražaja u plesu. Cilj je osloboditi kreativnost polaznika. Izaberete li ga kao hobi ili kao nešto više, bitan je pristup učenika i učitelja. Podučavamo promatrajući svakog polaznika kao pojedinca i cjelinu. Naši kulturno – umjetnički programi argentinskog tanga kao glazbe i plesa su namijenjeni osnovnoškolcima, srednjoškolcima i odraslima te amaterima i samim profesionalcima.

Više na poveznici.

Ostala ponuda programa kulturno umjetničkog programa argentinskog tanga

Mixed level tango sat

Namijenjeni otvorenoj razmjeni iskustava između plesača s različitim stupnjem znanja...plešete li tango nekoliko dana ili nekoliko desetljeća, nije bitno - svi su pozvani! Jednodnevna korisnička članarina  za ne članove ili drop in.

Institut argentinskog tanga LibertangoDječji program TangoZvrk kulturno - umjetnički plesni program argentinskog tanga

TangoZvrk je inovativni kulturno - umjetnički plesni program argentinskog tanga namijenjen djeci. Osmišljen od strane Jelene Somogyi. Uz  koji će djeca  poboljšati osnovnu snagu, rastezljivost i držanje. Kao i svoju fizičku i mentalnu motoriku uz pokrete, glazbu, kulturu i umjetnost argentinskog tanga. 


Namjenjena predškolskoj dobi ( 5 – 7 godina) i školskom uzrastu (OŠ 1 - 4 razreda). Na sve naše programe dobro došla su djeca koja ujedno s Vama mogu polaziti programe Stertch - tanga i PokreTTanga. 

 

  

Program argentinskog tanga za srednjoškolke/ce i studentice/e

Institut argentinskog tangaAnsambl argentinskog tanga

Pozivamo Vas na upis u prvi ansambl argentinskog tanga u nas.

Postanite dio vesele ekipe i stvarajte s nama.

Upisi se vrše pojedinačno.

Nije potrebno prethodno znanje argentinskog tanga.

Ansambl će savladavati pokrete i izražaje koji postoje u argentinskom tangu kao i sve ono što je prethodilo nastanku argentinskog tanga te postalo njegovim dijelom.

 

 

 

Korisničke mjesečne članarine 

 

- roditelje maloljetne djece po osobi iznosi 180 HRK
- ostale 240 HRK
- srednjoškolce i studente mjesečna članarina iznosi 180 HRK
- umirovljenike 180 HRK

Upis/članarina obnavlja se mjesečno ili možete uplatiti za tromjesječje uz 20% popusta. Ako Vam naš raspisani termin tango upisa ne odgovara možete se predbilježiti na drugi. U prijavi navedite dan. Garanciju kada će Vaš termin početi ako nije od naših navedenih ne možemo garantirati.


Na sve grupne upise popust od 30% po korisničkoj članarini najmanje 4 osobe po  upisu ili 50% za upis od 6 osoba uz ravnomjeran odnos followera i leadera. Jednodnevne korisničke članarine 10 - 70HRK. Osim za posebne programe.

O članarinama TangoZvrka i  čitajte na njihovim pod internetskim mjestima ili pod stranicama.

 

0
0
0
s2smodern