🇭🇷Privatni sati tango argentino i induvidualna plesna poduka argentinskog tanga. 🇺🇸🇬🇧Private tango argentino classes and induvidual argentine tango dance lessons 🇭🇷Privatni sati tango argentino i induvidualna plesna poduka argentinskog tanga 

🔥Privatni plesna poduka tango argentino uz 20% popusta srijedom u PROSINCU uz Jelenu Somogyi. Dvije lokacije. #privatnaplesnapodukatango #vrucaplesnaponuda

Birate termine, dinamiku i dodatne sadržaje (PokreTTango, Stretch-tango) u na zatvorenom (dvije lokacije), otvorenom i/ili online. Uz nas imate pristup maestra i maestre strane tako i različitih iskustva iz plesa argentinskog tanga. Možete izabrati svoj broj termina ili zakupiti paket od 4 termina koji je povoljniji od jednog termina. 

Jedno s čime se ističemo je u trajanju termina privatne poduke argentinskog tanga 90 minuta. Nitko od nas maestra ne bi bio sretniji da traje 45 minuta. Iskustvo je pokazalo kako u 90 minuta osim vokabularne komunikacije (ronda, cabeceo, glazba...), plesne komunikacije često je problem uvježbavanja i utvrđivanja naučenog. 

Uz individualnu plesnu poduku argentinskog tanga se možete u grupne programe tango argentina. Grupni programi tango argentina omogućiti će vam lakše uključivanje u svijet argentinskog tanga kao plesa, glazbe i poezije te društvenog fenomena. Uključivanjem u tango argentino svijet potvrditi, oblikovati i nadograditi mišljena o toj vještini, kao i vašem znanju te mogućnostima. Vi ste ti koji jačate tango zajednicu i otvarate njena vrata. 

Privatni i individualni sati/termini argentinskog tanga

Bez obzira na iskustvo, na privatnim satima je učenje i usavršavanje maksimalno prilagođeno vama! Prijave za privatne sate otvorene su stalno. LOKACIJE - Svoj privatni termin možete dogovoriti na lokaciji Kvaternikov trg ili Ante Kovačića 4 u Zagrebu ovisno o raspoloživosti termina. Možete dogovoriti u svom gradu ili prostoru plesne sate i programe. Prijave i informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.   

Privatni ili inidividualni sati korisničke članarine:

- privatni 90 min za par uz par maestra, maestra i maestro 350 HRK
- privatni 90 min za par uz jednog maestra/e 300HRK

- privatni 90 min za jednu osobu uz par maestra, maestra i maestre 300HRK
- privatni 90 min za jednu osobu uz jednog maestra/e 250HRK

- privatni 4 x 90 min za par uz par maestra, maestre i maestra 1000 HRK
- privatni 4 x 90 min za par uz jednog maestra/e 850 HRK

- privatni 4 x 90 min za jednu osobu uz par maestra, maestra i maestre 850 HRK

- privatni 4 x 90 min za jednu osobu uz jednog maestra/e 750 HRK​
Možemo složiti različite kombinacije programa samo za Vas.

🇬🇧🇺🇸 Private tango argentino classes and induvidual argentine tango dance lessons

🔥Private dance lesson tango argentino with 10% discount on Wednesday in December with Jelena Somogyi. Two locations. #privatetangolessonszagreb


You choose terms, dynamics and additional content (PokreTTango, Stretch-tango) indoors (two locations), open and/or online. With both of us you have different experiences from Argentine tango. 

You can choose your number of appointments or a package of 4 terms that is more favorable than one.
One thing we stand out for is the duration of the private lessons of the Argentine tango for 90 minutes. None of us maestros would be happier if it lasted 45 minutes. Experience has shown that in 90 minutes besides vocabulary communication (ronda, cabeceo, music...), dance communication is often a problem of training and determining what has been learned.

With individual dance lessons of Argentine tango you can enter the group programs Tango Argentino. Tango Argentino group programs will help you more easily engage in the world of Argentine tango as dance, music and poetry and social phenomenon. By engaging in tango Argentino world to confirm, shape and upgrade the thought of this skill, as well as your knowledge and capabilities. You're the ones who strengthen the tango community and open its doors.

Private and individual hours/terms of Argentine Tango

Regardless of experience, in private hours, learning and training is maximally tailored to you! Applications for private hours are open all the time. LOCATIONS-You can arrange your private appointment at Kvaternikov TRG or Ante Kovačića 4 in Zagreb, depending on the availability of the term. You can arrange in your city or space dance hours and programs. Registration and information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, or via contact form on the website.

Private or inindividual hours of user membership fee:

-Private 90 min for couple with a pair of maestros, maestra and maestro 350 HRK
-Private 90 min for a couple with one maestro/a 300HRK

-Private 90 min for one person with a pair of maestros, maestro and maestra 300HRK
-Private 90 min for one person with one maestro/a 250HRK

-Private 4 x 90 min for couple with a pair of maestros, maestra and maestro 1000 HRK
-Private 4 x 90 min for couple with one maestro/a 850 HRK

-Private 4 x 90 min for one person with a maestra and maestro 850 HRK

-Private 4 x 90 min for one person with one maestro/a 750 HRK

We can arrange different combinations of programs just for you.

🇭🇷 Posebno izdanje  Privatna poduka follower sati za dvije osobe.  Ogledalo, baletna prečka, lakirani drveni parket.  Moguća mjesta održavanja su Trg Eugena Kvaternika   ili ulica Ante Kovačića 4.    🇬🇧🇺🇸 Special edition   Private follower classes for two persons.   Mirror, ballet barre, lacquered wooden parquet.  Venues are Eugen Kvaternik Square or Ante Kovačića Street 4.  Instotut argentinskog tanga LiberTango🇭🇷 Posebno izdanje 

Privatna poduka follower sati za dvije osobe. 

Ogledalo, baletna prečka, lakirani drveni parket. 

Moguća mjesta održavanja su Trg Eugena Kvaternika  ili ulica Ante Kovačića 4. 

Private 4 x 90 min for two person 850 HRK.

Prijave i informacije na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, ili putem kontakt obrasca na internetskoj stranici.   

 

🇬🇧🇺🇸 Special edition  

Private follower classes for two persons.  

Mirror, ballet barre, lacquered wooden parquet. 

Venues are Eugen Kvaternik Square or Ante Kovačića Street 4. 

4 x 90 min for two person 850 HRK.

Registration and information on This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.+385 98 950 2738, or via contact form on the website.

 

0
0
0
s2smodern